Online dramske radionice

Primarni cilj radionica je održavanje dramskih aktivnosti kojima se potiče kreativnost i maštu polaznika kroz brojne vježbe i igre.

Opis projekta
Uključi se - sa Smješkom!

Nositelj ovog projekta je UOKD “Smješko” sa sjedištem u Zagrebu. Cilj projekta je pridonijeti većoj socijalnoj uključenosti djece i mladih do 25 godina, te osoba starijih od 54 godine kroz razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja, te poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem Interneta. Kroz dramske igre i vježbe, koje vode akademski glumci i glumice, jača se samopouzdanje, komunikativnost i tolerancija.

Održava se 5 tematskih online participativnih radionica, od toga četiri za djecu i mlade i jedna za osobe sa posebnim potrebama starije od 54 godine.

Misija projekta

Misija projekta je uključiti djecu i mlade širom Hrvatske u online dramske radionice, te dodatno kroz jednu posebnu online dramsku radionicu korisnike Doma za odrasle osobe Lobor-grad i Centra za rehabilitaciju Fra Ante Sekelez Vrlika.

Cilj projekta

Kroz provedene radionice doprinosi se cilju poboljšanja pristupa kulturno- umjetničkim aktivnostima kao i razvoju kreativno – socijalnih vještina i znanja djece.

Pokreni video
Uključi se –sa Smješkom!
Pokreni video
Glumci o radionicama
Pokreni video
Danijel o izolaciji
Pokreni video
Lidija o basnama
Pokreni video
Monika o nastajanju predstave
Pokreni video
Monika o čarobnom svijetu glume
Planirani sadržaji
Aktivnostima do pozitivnih učinaka

U planiranju sadržaja imala se na umu činjenica da sudjelovanje osoba u umjetničkim i kulturnim aktivnostima ima dokazane brojne pozitivne učinke na fizičko i mentalno zdravlje, te da doprinosi osobnom razvoju i poboljšanju kvalitete života.

Fizičko i mentalno zdravlje

Poboljšanje kvalitete života

Diskusije

Rješavanje zadataka

Govorne i vježbe tijela

Izrađivanje predmeta

Snimanje mobitelom

Pisane vježbe

Čitaće i glumačke probe

Posljednje dodano
Objave i novosti
Prethodno
Sljedeće