Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove podweb stranice isključiva je odgovornost UO KD „Smješko“.
17. lipnja 2023.
Još 5 dana do službenog kraja projekta!
Provedba projekta "Uključi se sa Smješkom!" bliži se svome kraju; počeli smo 21.07. 2022. godine i marljivo radili godinu dana.

U online dramske radionice za djecu i mlade sveukupno je bilo uključeno preko 110 djece i mladih! Sudjelovali su u četiri dramske radionice: „Zeko, potočić i vuk“ , „Želim glumiti“, „Kako nastaje kazalište“ i „Online komunikacija, prezentacija i izolacija“. Izrađeno je i 10 umjetničkih mini video klipova na temu basni, koji svima ostaju javno i trajno dostupni i nakon završetka projekta.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost UOKD Smješko.