Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove podweb stranice isključiva je odgovornost UO KD „Smješko“.
16. ožujka 2023.
Mini klip “Nadmudrena lija”
Izrađen je mini klip „Nadmudrena lija“, za potrebe projekta „Uključi se sa Smješkom!“.

Mini klipovi za online dramske radionice.

Izrađen je mini klip „Nadmudrena lija“, za potrebe projekta „Uključi se sa Smješkom!“.

Klipovi se koriste za potrebe online dramskih radionica koje Smješko provodi sa djecom i mladima.

Video možete pogledati na našem YouTube profilu: https://youtu.be/n44AnmE81AU

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost UOKD Smješko.