Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove podweb stranice isključiva je odgovornost UO KD „Smješko“.
19. svibnja 2023.
O kvaliteti sadržaja projekta “Uključi se – sa Smješkom!”
Kako je bio zamišljen projekt, njegovi rezultati i održivost.

Djeca i mladi koji su sudjelovali u odabranim radionicama unaprijedili su socijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine, a definitivno je ojačala i njihova sklonost prema kazalištu. Radionice su bile „krojene“ na način da radom sa manjim ali idealnim brojem polaznika (temeljeno na direktnom iskustvu prijašnjeg projekta) imaju kvalitetu rada u umjetničkom smislu, sa voditeljem koji je akademski glumac/glumica i ujedno ima znanja dramskog pedagoga. Pojedini termini-dani radionica bili su prilagođeni vrstom, sadržajem i načinom provedbe interesima, mogućnostima i potrebama sudionika. Ovaj projekt usmjeren je na kvalitetu (radije nego na kvantitetu) ishoda, vjerujući da je dugoročno jači učinak ako iz projekta iziđe manje, ali kvalitetno motiviranih i ojačanih sudionika.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost UOKD Smješko.