O nama
Uključi se - sa Smješkom!

Nositelj ovog projekta je UOKD “Smješko” sa sjedištem u Zagrebu. Cilj projekta je pridonijeti većoj socijalnoj uključenosti djece i mladih do 25 godina, te osoba starijih od 54 godine kroz razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja, te poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem Interneta. Kroz dramske igre i vježbe, koje vode akademski glumci i glumice, jača se samopouzdanje, komunikativnost i tolerancija. Održava se 5 tematskih online participativnih radionica, od toga četiri za djecu i mlade i jedna za osobe sa posebnim potrebama starije od 54 godine.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 492.777,05 HRK, od toga EU sufinancira 85% iz Europskog socijalnog fonda.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 21.07.2022. godine – 21.07.2023. godine.

Umjetnička voditeljica projekta
Mirta Zečević

Mirta Zečević umjetnička je koordinatorica projekta. Kazališna je, televizijska i filmska glumica i producentica te prva osnivačica Smješka gdje djeluje kao glumica, producentica te već 27 godina osmišljava, piše, prijavljuje i provodi projekte. Radi u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu kao glumica. Producira i supervizira sve projekte u KD „Smješko“. Glumica i producentica predstave: F.M. Vranković: „Kakva majka, takva kći“, u kojoj igra ulogu Majke. Za ulogu Majke nominirana za Nagradu Hrvatskog glumišta. Na festivalu: „Pod Murvom“, nagrađena Zlatnom Murvom za ulogu Majke.

Izvodi humanitarne predstave za djecu i mlade širom Hrvatske. Gđa. Zečević od osnutka Smješka već 24 godine vodi i realizira programe i projekte. Samostalno producirala niz predstava. Od 2001. godine kontinuirano realizira humanitarne programe gostovanja u bolnicama, manjim školama i vrtićima s naglaskom na ruralna područja i područja od posebne državne skrbi. U HNK Zagreb 25 godina angažirana kao glumica, ostvarila preko 45 glavnih i sporednih uloga u matičnom kazalištu. Do sada je ostvarila 15 uloga na filmovima, i 10 uloga u serijama.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Nositelj ovog projekta je UOKD “Smješko” sa sjedištem u Zagrebu. Cilj projekta je pridonijeti većoj socijalnoj uključenosti djece i mladih do 25 godina, te osoba starijih od 54 godine kroz razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja, te poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem Interneta. Kroz dramske igre i vježbe, koje vode akademski glumci i glumice, jača se samopouzdanje, komunikativnost i tolerancija. Održava se 5 tematskih online participativnih radionica, od toga četiri za djecu i mlade i jedna za osobe sa posebnim potrebama starije od 54 godine.

U planiranju sadržaja imala se na umu činjenica da sudjelovanje osoba u umjetničkim i kulturnim aktivnostima ima dokazane brojne pozitivne učinke na fizičko i mentalno zdravlje, te da doprinosi osobnom razvoju i poboljšanju kvalitete života. Projekt će pridonijeti rješavanju središnjeg problema izvanrednih okolnosti nastalih epidemijom COVID-19 i preporuka Civilnog stožera o socijalnom distanciranju na način, da će se organizirati provedba online radionica na kojima će sudionici moći aktivno sudjelovati uključivanjem u diskusije, rješavanjem zadataka, odrađivanjem govornih vježbi i vježbi tijela, izrađivanjem predmeta, snimanjem sa mobitelom, pisanih vježbi, te doslovno čitaćih i glumačkih proba kako bi se u jednoj radionici pripremila i mala predstava. Takvim načinom uključivanja u kulturne i umjetničke aktivnosti sudionici će ojačati socijalne vještine a u okolnostima epidemije najvažnije je da će imati pozitivan učinak na mentalno zdravlje.

U planiranju sadržaja imala se na umu činjenica da sudjelovanje osoba u umjetničkim i kulturnim aktivnostima ima dokazane brojne pozitivne učinke na fizičko i mentalno zdravlje, te da doprinosi osobnom razvoju i poboljšanju kvalitete života. Projekt će pridonijeti rješavanju središnjeg problema izvanrednih okolnosti nastalih epidemijom COVID-19 i preporuka Civilnog stožera o socijalnom distanciranju na način, da će se organizirati provedba online radionica na kojima će sudionici moći aktivno sudjelovati uključivanjem u diskusije, rješavanjem zadataka, odrađivanjem govornih vježbi i vježbi tijela, izrađivanjem predmeta, snimanjem sa mobitelom, pisanih vježbi, te doslovno čitaćih i glumačkih proba kako bi se u jednoj radionici pripremila i mala predstava. Takvim načinom uključivanja u kulturne i umjetničke aktivnosti sudionici će ojačati socijalne vještine a u okolnostima epidemije najvažnije je da će imati pozitivan učinak na mentalno zdravlje.

Djeca i mladi koji će sudjelovati u odabranim radionicama unaprijedit će socijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine, a očekuje se i da kod sudionika ojača ljubav prema kazalištu. Budući da su radionice krojene na način da radom sa manjim ali idealnim brojem polaznika (temeljeno na prethodnom direktnom iskustvu projekta Online sa Smješkom) imaju kvalitetu rada u umjetničkom smislu, sa voditeljem koji je akademski glumac/glumica i ujedno ima znanja dramskog pedagoga, pojedini termini-dani radionica bit će prilagođeni vrstom, sadržajem i načinom provedbe interesima, mogućnostima i potrebama sudionika. Iz tog razloga je i planirano od 8 do 12 termina u svakom modulu svake radionice, kako bi voditelj/voditeljica sudionike dobro upoznao i kako bi postojala i mogućnost za direktnim poboljšanjem i prilagodbom sadržaja u hodu. Radi se o praktički individualnom radu sa sudionicima koji je participativan, jer je jedino takav i moguć na online način, uzevši u obzir i tehničke poteškoće koje se ponekad javljaju zbog različitih mogućnosti pristupa Internetu pojedinih sudionika.

Jedan od očekivanih rezultata ovog projekta je i jačanje umjetničke organizacije u smislu jačanja ljudskih i provedbenih kapaciteta za provođenje većih projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije; UOKD Smješko će nakon završetka provedbe projekta biti osposobljen za upravljanje projektnim ciklusom, i imat će specifična znanja i vještine za administriranje i izvješćivanje projekta. U stručnome dijelu, projektni tim i voditelji/voditeljice provedenih radionica imat će iskustvo i stečene/unaprijeđene vještine za provođenje aktivnosti online umjetničkih i kreativnih radionica sa korisnicima, što planira uključiti uz dosadašnje, u svoje buduće redovne aktivnosti. Stečena znanja upravljanja projektnim ciklusom cijelom projektnom timu bit će iznimno korisna te će se moći planirati i provoditi i novi razvojni projekti.