Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove podweb stranice isključiva je odgovornost UO KD „Smješko“.
18. svibnja 2023.
Online dramska radionica “Zeko, potočić i vuk”.
Najmlađi sudionici projekta „Uključi se – sa Smješkom!“ i njihove aktivnosti

Za vrijeme radionice „Zeko, potočić i vuk“ mališani su između ostaloga izrađivali i crteže životinja koje su personificirali u vježbama. Polaznik Noel Bolfan napisao je i svoju vlastitu basnu o lisici i zecu i oduševio voditeljicu, a Anja je nacrtala prekrasnog pauna.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost UOKD Smješko.