Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove podweb stranice isključiva je odgovornost UO KD „Smješko“.
26. svibnja 2023.
Plakati radionica za djecu osnovnih škola
Prije održavanja online dramskih radionica 300 plakata poslano je u osnovne škole diljem Hrvatske.

Na početku projekta „Uključi se – sa Smješkom!“ tiskan je poseban plakat sa informacijama o radionicama za djecu osnovnoškolske dobi. Plakati su u 3 navrata slani poštom na adrese sveukupno 300 škola u svim dijelovima Hrvatske, a najviše se slalo u ruralne dijelove kako bi sva djeca mogla dobiti pristup kulturnim i umjetničkim aktivnostima što je bila zadaća projekta.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost UOKD Smješko.