Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove podweb stranice isključiva je odgovornost UO KD „Smješko“.
21. srpnja 2023.
Završetak projekta “Uključi se sa Smješkom”
Završetak projekta

U sklopu projekta “Uključi se sa Smješkom” održali smo 117 radionica na kojima je sudjelovalo 122 mladih i djece, i 10 osoba s posebnim potrebama starijih od 54 godine iz centra za rehabilitaciju “Fra Ante Sekelez” u Vrlici i doma za odrasle osobe u Lobor Gradu.

Izradili smo i 10 Youtube klipova za potrebe radionica, uslikali 167 screenshotova i napravili 117 izvještaja. Održali smo 4 projektna sastanka i izradili 4 zahtjeva za nadoknadom sredstava – ZNS, te se tako uspješno probili u svijet tog online sustava.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost UOKD Smješko.